Avaluació de la Trobada TICA'T


Benvolguts/des, 

Voldríem conèixer la vostra valoració de la Trobada TICA'T, que vam realitzar fa uns dies al Cosmocaixa. Així, us demanem que ens dediqueu uns minuts i contesteu les qüestions que us plantegem.

Si algun company/a del vostre grup, que va assitir a la Trobada, no ha rebut el qüestionari, us preguem li reenvieu l'enllaç.

Moltes gràcies.

 


Hi ha 9 preguntes en aquesta enquesta.
Trobada TICA'T
* Valora en quin grau la teva participació en la trobada TICA’T ha contribuït a que reflexionessis sobre els següents temes (en una escala de 0, no ha contribuït gens, a 10, ha contribuït molt):
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC
Paper de la tecnologia al servei de l’aprenentatge de l’alumnat
Usos de les noves tecnologies, per part de l’alumnat
Usos de les noves tecnologies, per part dels centres educatius
Punts forts i oportunitats de millora als centres educatius en relació a l’ús de les noves tecnologies
Aspectes ètics i diverses repercussions que envolten la utilització de les tecnologies i les xarxes socials, dins i fora de l’àmbit educatiu
Vols fer alguna observació o comentari?
* Valora el teu grau de satisfacció respecte a les diferents dinàmiques que vas realitzar en la Trobada TICA’T (de 0, gens satisfet/a a 10, totalment satisfet):
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC
Dinàmica 1. Jo sé qui ets
Dinàmica 2. Tu saps qui sóc?
Dinàmica 3. Activitat estrella
Dinàmica 4. I si fos jo
Dinàmica 5. Director per un dia
Dinàmica 6. El meu centre s'ho val
Vols fer alguna observació o suggeriment?
* Valora el teu grau de satisfacció respecte als diferents aspectes vinculats a l'organització de la Trobada TICA’T (de 0, gens satisfet/a a 10, totalment satisfet):
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC
Informació prèvia
Materials i recursos
Atenció de l’equip
Instal•lacions
Càtering
Activitats lúdiques (visites, contes, ...)
Vols fer alguna observació o suggeriment?
* Com definiries, breument, la Trobada TICA’T?
* Què t’ha agradat més?
* Què milloraries?