Alumnat Barcelona Escoles + Sostenibles (satisfacció i impacte)


L’Ajuntament de Barcelona ha considerat oportú impulsar una anàlisi per a estudiar quina és la satisfacció dels agents implicats en el Programa Barcelona Escoles + Sostenibles (Agenda 21 Escolar), així com també veure quin és l'impacte del Programa. Així doncs, per tal de conèixer les vostres valoracions i necessitats, us convidem a respondre el següent qüestionari.


Hi ha 25 preguntes en aquesta enquesta.