Emprendre amb Valors: avaluació de satisfacció


Recentment has assistit a una conferencia del programa Emprendre amb Valors, que s'enmarca dins el Projecte de Vida Professional.

Per tal de recollir la teva opinió et demana que dediquis uns minuts a contestar el breu qüestionari que trobaràs a continuació. 

Moltes gràcies per la teva col·laboració!

 

 

 

Per a realitzar aquest estudi Educaweb ha signat un acord de confidencialitat amb Barcelona Activa en el que s’explicita que les dades recollides estaran protegides pel secret estadístic que estableix la legislació actual i que es mantindran en la més estricta confidencialitat, respectant en tot moment l’anonimat de les respostes obtingudes.


Hi ha 7 preguntes en aquesta enquesta.