La sostenibilitat en els centres educatius_Grup de control


L’Ajuntament de Barcelona ha considerat oportú impulsar una anàlisi per a estudiar quina és la satisfacció i impacte del Programa Barcelona Escoles + Sostenibles (Agenda 21 Escolar). Per tal de realitzar aquesta anàlisi, s'ha considerat rellevant incorporar també les perspectives en termes de sostenibilitat dels centres educatius de la ciutat de Barcelona que no participen en el Programa amb la voluntat d'establir un grup de control de l'avaluació. Així doncs, per tal de conèixer les vostres valoracions i percepcions, us convidem a respondre el següent qüestionari.


Hi ha 29 preguntes en aquesta enquesta.