*Familiars Barcelona Escoles + Sostenibles (satisfacció i impacte)


L’Ajuntament de Barcelona està portant a terme un estudi per conèixer el grau de satisfacció i impacte del Programa Barcelona Escoles + Sostenibles (Agenda 21 Escolar) des de la perspectiva dels diferents agents implicats. En aquest sentit, per tal de recollir les vostres valoracions i necessitats, us convidem a respondre el següent qüestionari.


Hi ha 29 preguntes en aquesta enquesta.