ENQUESTA USUARIS IMH (ABRIL, MAIG - OCTUBRE, NOVEMBRE 2015)


 

REFERÈNCIA: 15_321

BON DIA / BONA TARDA: EM DIC <nom entrevistador/a> I COL·LABORO AMB DEP INSTITUT EMPRESA D'ESTUDIS DE MERCAT I OPINIÓ. ESTEM REALITZANT UNA ENQUESTA PER TAL DE CONÈIXER L’ÚS DE LES DEPENDÈNCIES DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’HISENDA. LI AGRAIRIA QUE EM CONTESTÉS UNES PREGUNTES. GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ.

 

BUENOS DÍAS / BUENAS TARDES: ME LLAMO <nombre entrevistador/a> Y COLABORO CON DEP INSTITUT EMPRESA DE ESTUDIOS DE MERCADO Y OPINIÓN. ESTAMOS REALIZANDO UNA ENCUESTA PARA CONOCER EL USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE HACIENDA. LE AGRADECERÍA QUE ME CONTESTARA UNAS PREGUNTAS. GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.


Hi ha 58 preguntes en aquesta enquesta.