2a ronda - Avaluació fires i jornades d’orientació al territori 2016


Ja ha completat el 0% d'aquesta enquesta
0%
100%
1. Aspectes de millora en relació amb l'organització
* Nom de l'ens local

A nivell de calendari, quin seria el moment més adequat perquè la Diputació de Barcelona fes la difusió de l'oferta de recursos d'orientació per a les fires i jornades?

Pel que fa a la coordinació amb els proveïdors, quines propostes de millora considereu que es podrien aplicar?
Quines noves temàtiques per a les xerrades d'orientació (XO), proposaríeu incorporar en l'oferta de l'any vinent?
En relació amb la comunicació de la pròpia Fira/Jornada, en quins aspectes es podria millorar el suport de la Diputació de Barcelona en la difusió de les activitats i recursos?