Avaluació dels paràmetres qualitatius 012_escoltes3Hi ha 76 preguntes en aquesta enquesta.