Avaluació dels paràmetres qualitatius 012_escoltes3



Hi ha 76 preguntes en aquesta enquesta.